NP De Alde Feanen

Het Sânemar is onderdeel van een natuur- en stiltegebied, het Nationale Park “de Alde Feanen” (de Oude Venen).

Dit is een bijna 4.000 ha groot gebied aan laagveenmoeras. Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, moerasbossen, trilvenen en dotterbloemhooilanden. In het gebied komen meer dan 450 soorten planten voor.

Door de ligging en variatie is De Alde Feanen enorm belangrijk voor water-, moeras- en weidevogels. In het zomerhalfjaar broeden er veel vogels. Tot nu toe zijn er meer dan 100 soorten waargenomen. Het natte gebied is een onmisbare pleisterplaats voor tal van doortrekkers en wintergasten. Binnen het gebied is ook ooievaarsbuitenstation It Eibertshiem gevestigd.

De Alde Feanen heeft sinds 2006 de status van ‘Nationaal Park’ en is daarmee het twintigste Nationaal Park in Nederland en tevens het laatste. Nationale parken in Nederland zijn de belangrijkste natuurgebieden die in de huidige staat blijven voortbestaan. Bij zo’n Nationaal Park hoort ook een bezoekerscentrum met alle informatie over het gebied. U vindt het bezoekerscentrum in het voormalige hoofdgebouw van buitenplaats ‘It Wiid’.