Recreatie

De recreatieve waarden van De Alde Feanen zijn bijzonder groot. Die liggen vooral op het gebied van watersport, sportvisserij en schaatssport. In en rondom De Alde Feanen bevinden zich verschillende watersportcentra zoals: Earnewâld, Grou, Warten en De Veenhoop.

‘s Zomers bezoeken meer dan 700.000 waterrecreanten het gebied. In het natuurgebied zijn de meeste vaarten, plassen en meren voor de watersport vrij toegankelijk. Daar kan naar hartenlust worden gezeild en gevist. Op verschillende punten zijn door het recreatieschap ‘De Marrekrite’ speciale ligplaatsen aangelegd. Bovenal is De Alde Feanen een uniek kanogebied.

Bezienswaardigheden

In Earnewâld verwijzen wij u naar het toeristenbureau Earnewald, waarop u diverse links kunt bekijken:

Verder kunt u bezoeken:

In de omgeving van Earnewâld vindt u